Clinett entreprise de netttoyage industriel en Ile de France - Yvelines 78Clinett entreprise de netttoyage industriel en Ile de France - Yvelines 78

security guard talking with walkie talkie in his hand ( blured background)